Một số chức năng của tiền tệ

Ngày nay tiền tệ là một công cụ không thể thiếu trong đời sống của bất kì một ai. Không có tiền tệ sẽ rất khó để chúng ta duy trì một cuộc sống như bây giờ. Vậy tiền tệ có chức năng gì và tại sao có tiền tệ ?


1.Tại sao có tiền tệ ?

Trong bối cảnh kinh tế mở, quan hệ về kinh tế, chính trị, văn hóa, XH, khoa học kỹ thuật… giữa các nước ngày càng phát triển. Trong quá trình thực hiện các quan hệ này sẽ phát sinh nhu cầu chi trả, thanh toán tiền tệ giữa các chủ thể ở các quốc gia khác nhau.

Tiền tệ được coi là một loại hàng hóa đặc biệt đóng vai trò là vật ngang giá chung dùng để biểu hiện đo lường giá trị của 1 loại hàng hóa nào đó.Trao đổi hàng hóa, dịch vụ,..
2.Một số chức năng của tiền tệ
*Là thước đo giá trị
Là chức năng cơ bản nhất của tiền tệ thong qua giá trị của mình tiền tệ đo lường biểu hiện giá trị của các loại hàng hóa.
*Là phương tiện lưu thông
Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện lưu thong khi nó được sử dụng làm phương tiện trao đổi hàng hóa dịch vụ
*Là phương tiện thanh toán
Tiền tệ thực phương tiện thanh toán khi nó dùng để thanh toán các khoản nợ về hàng hóa dịch vụ đã trao đổi trước đó nhằm mục đích kết thúc quá trình trao đổi.
- Quan điểm về tiền tệ theo nghĩa rộng hay hẹp hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế tiền tệ của mỗi nước, và để đi đến một khái niệm thống nhất về tiền tệ là điều không đơn giản. 
- Song 1 thuộc tính vốn có đặc trưng của tiền là bất cứ 1 vật gì nếu được chấp nhận trong việc thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ,hoặc hoàn trả các món nợ... đều được xem là tiền. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »