Tỷ giá hối đoán và mối quan hệ với lạm phát

Việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái đôi khi điều chỉnh thị trường ngoại hối, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái  sẽ có tác động lớn đến lạm phát. Nền kinh tế sẽ chịu đựng nó. Điều này làm cho người tiêu dùng cảm thấy bối rối.

Tỷ giá hối đoái  và lạm phát là gì?

Tỷ giá hối đoái  là một chỉ số của giá trị của hai loại tiền tệ, nó phản ánh giá trị của một đơn vị tiền tệ khi trao đổi một đơn vị tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

 • Lạm phát giữa hai nước được đo lường.
 • Mức tăng hoặc giảm thu nhập quốc gia giữa hai nước đo lường.
 • Sự khác biệt giữa hai nước được đo lường.
 • Chính phủ can thiệp vào chính sách tiền tệ, thị trường ngoại hối, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế.
 • Tình trạng cán cân thanh toán của hai quốc gia được đo lường.
 • Thay đổi kinh tế xã hội.
 • Các yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái  và đồng thời thay đổi tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tác động.
 • Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát và tỷ giá hối đoái.

Lạm phát là sự gia tăng về mức giá chung của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá của đồng tiền. Người ta thường nói rằng lạm phát gắn liền với tỷ giá hối đoái vì tỷ giá và lạm phát có mối liên hệ với nhau. Sau đây là biểu đồ lạm phát gần đây 5 năm.

Lạm phát giai đoạn 2013-2017

 • 2013 - 6.04%
 • 2014 - 1,84%
 • 2015 - 0,6%
 • 2016 - 4,74%
 • Năm 2017- 3,53%

Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lạm phát

Như đã nói, tỷ giá và lạm phát có liên quan chặt chẽ, tỷ giá hối đoái và lạm phát có thể ảnh hưởng lẫn nhau khi một hoặc cả hai thứ có dấu hiệu thay đổi.

Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lạm phát là phức tạp.

 1. Lạm phát của một quốc gia sẽ có một tác động rất lớn đến giá trị tiền tệ và tỷ giá hối đoái với các đồng tiền khác nhưng lạm phát không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của một quốc gia.
 2. Lạm phát thường có tác động tiêu cực đến tỷ giá hối đoái. Tỷ lệ lạm phát rất thấp không đảm bảo tính an toàn của tỷ giá hối đoái, nhưng lạm phát cao sẽ không có tác động tiêu cực đến tỷ giá hối đoái.
 3. Thêm vào đó, lạm phát có quan hệ chặt chẽ với lãi suất. Mối quan hệ này phức tạp hơn mối quan hệ giữa tỷ giá và lạm phát. Nhiều chuyên gia về ngân hàng thường sử dụng lạm phát để cân bằng sự cân bằng lãi suất và các chính sách tiền tệ khác.
Người tiêu dùng cần quan tâm đến tỷ giá hối đoái và lạm phát để có những lựa chọn chính xác hơn.

Có thể nói, tỷ giá và lãi suất là hai khía cạnh quan trọng mà không chỉ các chuyên gia, ngân hàng quan tâm đến người tiêu dùng cũng cần chú ý. Thu thập thông tin này giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn.

Đã sang năm 2018,  trong tương lai gần, tỷ lệ lạm phát sẽ được công bố cùng với dự báo năm mới. Những thông tin quan trọng tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh chóng!

Tìm hiểu thêm về hình thức đầu tư mới hiện gây sốt: Quỹ Hỗ Tương

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »